چهره های روز سینمای ایران http://www.cinetmag.com RSS - www.cinetmag.com - سایت سینمایی سی نت http://www.cinetmag.com/images/Cinetmag_logo_farsi_new.jpg CINETMAG http://www.Cinetmag.com صابر ابر - مسخره باز http://www.cinetmag.com/Artist/ShowArtist.asp?ArtistID=304 پرویز پرستویی - مطرب http://www.cinetmag.com/Artist/ShowArtist.asp?ArtistID=17 هادی حجازی فر - منطقه پرواز ممنوع - ماجرای نیمروز2: رد خون http://www.cinetmag.com/Artist/ShowArtist.asp?ArtistID=590 شهاب حسینی - هزارتو و خانه پدری http://www.cinetmag.com/Artist/ShowArtist.asp?ArtistID=40 امین حیایی - درخونگاه http://www.cinetmag.com/Artist/ShowArtist.asp?ArtistID=137 مهران رجبی - خانه پدری http://www.cinetmag.com/Artist/ShowArtist.asp?ArtistID=273 الناز شاکردوست - مطرب http://www.cinetmag.com/Artist/ShowArtist.asp?ArtistID=247 جواد عزتی - ماجرای نیمروز2: ردخون - پیلوت http://www.cinetmag.com/Artist/ShowArtist.asp?ArtistID=564 علی نصیریان - مسخره باز http://www.cinetmag.com/Artist/ShowArtist.asp?ArtistID=77 مهدی هاشمی - خانه پدری http://www.cinetmag.com/Artist/ShowArtist.asp?ArtistID=104