سی نت

 

صفحه اول - فیلم ها - نقد و یادداشت - ویدئو - هنرمندان - جدول فروش - نویسنده ها - جدول ارزشگذاری نویسندگان

پرسش و پاسخ   |  درباره ما   |   تماس با ما   |   تبلیغات  |   ماهنامه سینمایی «برش های کوتاه» (جدید)

انتخاب رنگ پس زمینه صفحه:  Back-White Back-Orange Back-Green Back-Brown Back-Blue Back-Gray Back-Blue Back-Yellow

جستجوی      در    

1,601 روز از آغاز جشنواره گذشته

 

سی نت    >> ارزشگذاری نویسندگان سی نت بر فیلم های جشنواره سی و هشتم فیلم فجر

.......................................................................................................................................................

  عالي            خيلي خوب              خوب             متوسط           ضعيف           بی ارزش

.......................................................................................................................................................

 

درخت گردو - محمدحسین مهدویان

1 - درخت گردو (محمدحسین مهدویان)    

میانگین امتیاز:

2.5 از 4

امتیازدهندگان:

فرهاد  خالدی نیک ، احمد شاهوند ، مونا کریمی ، فائز حسینی ، مجتبی اردشیری ، مازیار معاونی ، وحيد فرازان ، سیدرضا صائمی ، زرنوش محمدی ، مهدی تیموری ، اميررضا نوري پرتو ، مصطفی محمودی

>> مشاهده ریز امتیاز نویسنده ها

 

شنای پروانه - محمد کارت

2 - شنای پروانه (محمد کارت)    

میانگین امتیاز:

2.45 از 4

امتیازدهندگان:

احمد شاهوند ، سیدرضا صائمی ، فرهاد  خالدی نیک ، مجتبی اردشیری ، مونا کریمی ، زرنوش محمدی ، مصطفی محمودی ، مهدی تیموری ، وحيد فرازان ، فائز حسینی ، اميررضا نوري پرتو

>> مشاهده ریز امتیاز نویسنده ها

 

خورشید - مجید مجیدی

3 - خورشید (مجید مجیدی)    

میانگین امتیاز:

2.23 از 4

امتیازدهندگان:

مازیار معاونی ، مونا کریمی ، فرهاد  خالدی نیک ، احمد شاهوند ، زرنوش محمدی ، وحيد فرازان ، مصطفی محمودی ، مهدی تیموری ، سیدرضا صائمی ، فائز حسینی ، اميررضا نوري پرتو

>> مشاهده ریز امتیاز نویسنده ها

 

آتابای - نیکی کریمی

4 - آتابای (نیکی کریمی)    

میانگین امتیاز:

1.96 از 4

امتیازدهندگان:

مجتبی اردشیری ، مهدی تیموری ، احمد شاهوند ، فرهاد  خالدی نیک ، زرنوش محمدی ، سیدرضا صائمی ، وحيد فرازان ، مصطفی محمودی ، فائز حسینی ، مونا کریمی ، علی اصغر کشانی ، اميررضا نوري پرتو

>> مشاهده ریز امتیاز نویسنده ها

 

روز صفر - سعید ملکان

5 - روز صفر (سعید ملکان)    

میانگین امتیاز:

1.96 از 4

امتیازدهندگان:

مصطفی محمودی ، مجتبی اردشیری ، فائز حسینی ، مازیار معاونی ، احمد شاهوند ، زرنوش محمدی ، وحيد فرازان ، مهدی تیموری ، سیدرضا صائمی ، مونا کریمی ، فرهاد  خالدی نیک ، اميررضا نوري پرتو

>> مشاهده ریز امتیاز نویسنده ها

 

پوست - بهرام ارک، بهمن ارک

6 - پوست (بهرام ارک، بهمن ارک)    

میانگین امتیاز:

1.91 از 4

امتیازدهندگان:

احمد شاهوند ، مونا کریمی ، فرهاد  خالدی نیک ، مجتبی اردشیری ، زرنوش محمدی ، وحيد فرازان ، مصطفی محمودی ، سیدرضا صائمی ، علی اصغر کشانی ، فائز حسینی ، اميررضا نوري پرتو

>> مشاهده ریز امتیاز نویسنده ها

 

سینما شهر قصه - کیوان علیمحمدی، علی اکبر حیدری

7 - سینما شهر قصه (کیوان علیمحمدی، علی اکبر حیدری)    

میانگین امتیاز:

1.89 از 4

امتیازدهندگان:

مونا کریمی ، فرهاد  خالدی نیک ، احمد شاهوند ، زرنوش محمدی ، وحيد فرازان ، مصطفی محمودی ، مهدی تیموری ، فائز حسینی ، اميررضا نوري پرتو

>> مشاهده ریز امتیاز نویسنده ها

 

آبادان یازده 60 - مهرداد خوشبخت

8 - آبادان یازده 60 (مهرداد خوشبخت)    

میانگین امتیاز:

1.63 از 4

امتیازدهندگان:

مصطفی محمودی ، فائز حسینی ، مازیار معاونی ، احمد شاهوند ، زرنوش محمدی ، وحيد فرازان ، سیدرضا صائمی ، اميررضا نوري پرتو

>> مشاهده ریز امتیاز نویسنده ها

 

من می ترسم - بهنام بهزادی

9 - من می ترسم (بهنام بهزادی)    

میانگین امتیاز:

1.5 از 4

امتیازدهندگان:

مونا کریمی ، مجتبی اردشیری ، فائز حسینی ، زرنوش محمدی ، مهدی تیموری ، علی اصغر کشانی ، احمد شاهوند ، اميررضا نوري پرتو ، مصطفی محمودی

>> مشاهده ریز امتیاز نویسنده ها

 

دشمنان - علی درخشنده

10 - دشمنان (علی درخشنده)    

میانگین امتیاز:

1.33 از 4

امتیازدهندگان:

مونا کریمی ، مجتبی اردشیری ، وحيد فرازان ، مصطفی محمودی ، مهدی تیموری ، اميررضا نوري پرتو

>> مشاهده ریز امتیاز نویسنده ها

 

تومان - مرتضی فرشباف

11 - تومان (مرتضی فرشباف)    

میانگین امتیاز:

1.32 از 4

امتیازدهندگان:

احمد شاهوند ، سیدرضا صائمی ، فرهاد  خالدی نیک ، مجتبی اردشیری ، مونا کریمی ، مصطفی محمودی ، مهدی تیموری ، علی اصغر کشانی ، وحيد فرازان ، فائز حسینی ، اميررضا نوري پرتو

>> مشاهده ریز امتیاز نویسنده ها

 

آن شب - کوروش آهاری

12 - آن شب (کوروش آهاری)    

میانگین امتیاز:

1.25 از 4

امتیازدهندگان:

احمد شاهوند ، مونا کریمی ، فائز حسینی ، مجتبی اردشیری ، مهدی تیموری ، وحيد فرازان ، سیدرضا صائمی ، زرنوش محمدی ، اميررضا نوري پرتو ، مصطفی محمودی

>> مشاهده ریز امتیاز نویسنده ها

 

مغز استخوان - حمیدرضا قربانی

13 - مغز استخوان (حمیدرضا قربانی)    

میانگین امتیاز:

1.23 از 4

امتیازدهندگان:

احمد شاهوند ، زرنوش محمدی ، فائز حسینی ، مجتبی اردشیری ، سیدرضا صائمی ، مونا کریمی ، فرهاد  خالدی نیک ، وحيد فرازان ، مصطفی محمودی ، مهدی تیموری ، اميررضا نوري پرتو

>> مشاهده ریز امتیاز نویسنده ها

 

ریست (تعارض) - محمدرضا لطفی

14 - ریست (تعارض) (محمدرضا لطفی)    

میانگین امتیاز:

1.2 از 4

امتیازدهندگان:

مجتبی اردشیری ، فائز حسینی ، سیدرضا صائمی ، اميررضا نوري پرتو ، مصطفی محمودی

>> مشاهده ریز امتیاز نویسنده ها

 

خون شد - مسعود کیمیایی

15 - خون شد (مسعود کیمیایی)    

میانگین امتیاز:

1.18 از 4

امتیازدهندگان:

احمد شاهوند ، مهدی تیموری ، مونا کریمی ، فرهاد  خالدی نیک ، مجتبی اردشیری ، زرنوش محمدی ، وحيد فرازان ، مصطفی محمودی ، علی اصغر کشانی ، فائز حسینی ، اميررضا نوري پرتو

>> مشاهده ریز امتیاز نویسنده ها

 

دوزیست - برزو نیک نژاد

16 - دوزیست (برزو نیک نژاد)    

میانگین امتیاز:

1.04 از 4

امتیازدهندگان:

فرهاد  خالدی نیک ، احمد شاهوند ، مونا کریمی ، فائز حسینی ، علی اصغر کشانی ، مجتبی اردشیری ، مهدی تیموری ، مازیار معاونی ، وحيد فرازان ، سیدرضا صائمی ، زرنوش محمدی ، اميررضا نوري پرتو ، مصطفی محمودی

>> مشاهده ریز امتیاز نویسنده ها

 

روز بلوا - بهروز شعیبی

17 - روز بلوا (بهروز شعیبی)    

میانگین امتیاز:

1.04 از 4

امتیازدهندگان:

احمد شاهوند ، زرنوش محمدی ، فائز حسینی ، مجتبی اردشیری ، سیدرضا صائمی ، مونا کریمی ، فرهاد  خالدی نیک ، وحيد فرازان ، مصطفی محمودی ، مازیار معاونی ، مهدی تیموری ، اميررضا نوري پرتو

>> مشاهده ریز امتیاز نویسنده ها

 

ابر بارانش گرفته - مجید برزگر

18 - ابر بارانش گرفته (مجید برزگر)    

میانگین امتیاز:

1 از 4

امتیازدهندگان:

مصطفی محمودی ، مجتبی اردشیری ، فائز حسینی ، مازیار معاونی ، احمد شاهوند ، زرنوش محمدی ، وحيد فرازان ، مهدی تیموری ، سیدرضا صائمی ، مونا کریمی ، اميررضا نوري پرتو

>> مشاهده ریز امتیاز نویسنده ها

 

عامه پسند - سهیل بیرقی

19 - عامه پسند (سهیل بیرقی)    

میانگین امتیاز:

0.96 از 4

امتیازدهندگان:

احمد شاهوند ، سیدرضا صائمی ، فرهاد  خالدی نیک ، مجتبی اردشیری ، مونا کریمی ، زرنوش محمدی ، مصطفی محمودی ، مهدی تیموری ، علی اصغر کشانی ، وحيد فرازان ، فائز حسینی ، اميررضا نوري پرتو

>> مشاهده ریز امتیاز نویسنده ها

 

خوب بد جلف 2: ارتش سری - پیمان قاسم خانی

20 - خوب بد جلف 2: ارتش سری (پیمان قاسم خانی)    

میانگین امتیاز:

0.92 از 4

امتیازدهندگان:

احمد شاهوند ، زرنوش محمدی ، فائز حسینی ، مجتبی اردشیری ، سیدرضا صائمی ، مونا کریمی ، فرهاد  خالدی نیک ، وحيد فرازان ، علی اصغر کشانی ، مصطفی محمودی ، مازیار معاونی ، مهدی تیموری ، اميررضا نوري پرتو

>> مشاهده ریز امتیاز نویسنده ها

 

قصیده گاو سفید - بهتاش صناعی ها

21 - قصیده گاو سفید (بهتاش صناعی ها)    

میانگین امتیاز:

0.9 از 4

امتیازدهندگان:

احمد شاهوند ، سیدرضا صائمی ، مجتبی اردشیری ، مونا کریمی ، زرنوش محمدی ، مصطفی محمودی ، مهدی تیموری ، وحيد فرازان ، فائز حسینی ، اميررضا نوري پرتو

>> مشاهده ریز امتیاز نویسنده ها

 

کشتارگاه - عباس امینی

22 - کشتارگاه (عباس امینی)    

میانگین امتیاز:

0.86 از 4

امتیازدهندگان:

مونا کریمی ، مجتبی اردشیری ، مهدی تیموری ، فائز حسینی ، وحيد فرازان ، اميررضا نوري پرتو ، مصطفی محمودی

>> مشاهده ریز امتیاز نویسنده ها

 

عنکبوت - ابراهیم ایرج زاد

23 - عنکبوت (ابراهیم ایرج زاد)    

میانگین امتیاز:

0.81 از 4

امتیازدهندگان:

فرهاد  خالدی نیک ، مجتبی اردشیری ، احمد شاهوند ، زرنوش محمدی ، وحيد فرازان ، مهدی تیموری ، فائز حسینی ، اميررضا نوري پرتو

>> مشاهده ریز امتیاز نویسنده ها

 

سه کام حبس - سامان سالور

24 - سه کام حبس (سامان سالور)    

میانگین امتیاز:

0.81 از 4

امتیازدهندگان:

سیدرضا صائمی ، مجتبی اردشیری ، مونا کریمی ، مصطفی محمودی ، مهدی تیموری ، وحيد فرازان ، فائز حسینی ، اميررضا نوري پرتو

>> مشاهده ریز امتیاز نویسنده ها

 

لباس شخصی - امیرعباس ربیعی

25 - لباس شخصی (امیرعباس ربیعی)    

میانگین امتیاز:

0.79 از 4

امتیازدهندگان:

مونا کریمی ، مجتبی اردشیری ، مهدی تیموری ، وحيد فرازان ، مصطفی محمودی ، فائز حسینی ، اميررضا نوري پرتو

>> مشاهده ریز امتیاز نویسنده ها

 

بی صدا حلزون - بهرنگ دزفولی زاده

26 - بی صدا حلزون (بهرنگ دزفولی زاده)    

میانگین امتیاز:

0.68 از 4

امتیازدهندگان:

احمد شاهوند ، فرهاد  خالدی نیک ، مجتبی اردشیری ، مونا کریمی ، زرنوش محمدی ، مصطفی محمودی ، مهدی تیموری ، علی اصغر کشانی ، وحيد فرازان ، فائز حسینی ، اميررضا نوري پرتو

>> مشاهده ریز امتیاز نویسنده ها

 

خروج - ابراهیم حاتمی کیا

27 - خروج (ابراهیم حاتمی کیا)    

میانگین امتیاز:

0.65 از 4

امتیازدهندگان:

مونا کریمی ، مجتبی اردشیری ، مهدی تیموری ، احمد شاهوند ، فرهاد  خالدی نیک ، مازیار معاونی ، زرنوش محمدی ، سیدرضا صائمی ، وحيد فرازان ، مصطفی محمودی ، فائز حسینی ، علی اصغر کشانی ، اميررضا نوري پرتو

>> مشاهده ریز امتیاز نویسنده ها

 

مردن در آب مطهر - نوید محمودی

28 - مردن در آب مطهر (نوید محمودی)    

میانگین امتیاز:

0.64 از 4

امتیازدهندگان:

مونا کریمی ، مجتبی اردشیری ، مهدی تیموری ، احمد شاهوند ، فائز حسینی ، فرهاد  خالدی نیک ، زرنوش محمدی ، علی اصغر کشانی ، وحيد فرازان ، اميررضا نوري پرتو ، مصطفی محمودی

>> مشاهده ریز امتیاز نویسنده ها

 

پدران - سالم صلواتی

29 - پدران (سالم صلواتی)    

میانگین امتیاز:

0.63 از 4

امتیازدهندگان:

مجتبی اردشیری ، مهدی تیموری ، اميررضا نوري پرتو ، مصطفی محمودی

>> مشاهده ریز امتیاز نویسنده ها

 

پسرکشی - محمدهادی کریمی

30 - پسرکشی (محمدهادی کریمی)    

میانگین امتیاز:

0.56 از 4

امتیازدهندگان:

مازیار معاونی ، احمد شاهوند ، زرنوش محمدی ، وحيد فرازان ، مصطفی محمودی ، مهدی تیموری ، فائز حسینی ، اميررضا نوري پرتو

>> مشاهده ریز امتیاز نویسنده ها

 

شین - میثم کزازی

31 - شین (میثم کزازی)    

میانگین امتیاز:

0.25 از 4

امتیازدهندگان:

مونا کریمی ، مهدی تیموری ، احمد شاهوند ، اميررضا نوري پرتو

>> مشاهده ریز امتیاز نویسنده ها

 

Header

پرونده های ویژه سی نت از دوره های برگزاری جشنواره فیلم فجر

 

::  نقل مطالب و عکس های اختصاصی سی نت بدون ذکر منبع، نام نويسنده و نام عکاس ممنوع است  ::


صفحه اول  |  فیلم ها  |   هنرمندان   |   نقد و یادداشت  |  نويسنده ها   |  ویدئو  |  پرسش و پاسخ   |  درباره ما    تماس با ما  |   جدول فروش   |   تبلیغات


ماهنامه سینمایی «برش های کوتاه» (جدید)

::  سردبیر: احمد شاهوند  ::

 


تقدیر از احمد شاهوند در اولین جشن رسانه های سینمایی  تقدیر شده در چهارمین جشنواره وب به عنوان بهترین سایت فیلم به انتخاب کاربران  تقدیر شده در جشنواره نشریه های اینترنتی

  كليه حقوق اين سايت براي سایت سی نت (cinetmag.com) محفوظ است.

Copyright © 2003 - 2019 Cinetmag.com All rights reserved


طراحی و اجرا: استودیو سی نت